• Eco Prefab House
  • Eco Prefab House
  • Eco Prefab House
  • Eco Prefab House

PreFab Eco Smart House

Μια εξελιγμένη και βελτιστοποιημένη μορφή προκατασκευασμένης κατοικίας

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020, Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας, παρουσιάζεται η πρόταση PreFab Eco Smart House

Το προτεινόμενο μοντέλο κατοικίας έχει ως κύρια χαρακτηριστικά του την προκατασκευή με σύγχρονα υλικά, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, την τεχνολογική υπεροχή, την επεκτασιμότητα και την μετάλλαξη του εξωτερικού κελύφους, καθώς και του εσωτερικού εξοπλισμού, εξυπηρετώντας έτσι την προσαρμογή του στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά και του εκάστοτε χρήστη. 

Tο PreFab Eco Smart House προτείνεται ως βέλτιστη λύση για νεαρά ζευγάρια και οικογένειες, που αναζητούν έναν σύγχρονο και τεχνολογικό σχεδιασμό για την κατοικία τους, με ταχύτατο χρόνο παράδοσης, χαμηλό κόστος ανέγερσης και λειτουργικής κατανάλωσης, ευελιξία και πρωτοτυπία στην κατασκευή και προσαρμοστικότητα στα βιοκλιματικά δεδομένα. Συνάμα, η τυποποίηση του προτεινόμενου μοντέλου κατοικίας, η οποία συμβάλει στο μειωμένο κόστος του, το καθιστά ως επιλογή στέγασης για ευπαθή κοινωνικά σύνολα, είτε μεμονωμένα είτε σε μορφή οικισμού.

Το δίκτυο αποτελείται από μια ικανή ομάδα ατόμων, προερχομένων από την πρακτική και την ακαδημία, με μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και με ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων ανάπτυξης και καινοτομίας και αποτελείται από:

  • το αρχιτεκτονικό γραφείο Βασίλης Ιερείδης και Συνεργάτες,
  • το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
  • την εταιρεία προκατασκευών ΗΛΥΜΕΤ και
  • την εταιρεία αυτοματισμών PRICILAB.

Συντελεστές

Έχετε ερωτήσεις;

Βασίλης Ιερείδης και Συνεργάτες
Διεύθυνση: T.Θ. 20014, 1600, Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22661130
Φαξ: +357 22667429
E-mail: archivas[@]cytanet.com.cy

PREFAB ECO SMART HOUSE
Tο Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Copyright © Pre-Fab Eco Smart Houses. All Rights Reserved
Powered and designed by  antreas.me